Информация за Несебър и региона

Nessebar

 

Хотелите вече са длъжни да водят регистър на гостите си

Парламентът задължи хотелиерите да водят регистър за настанените туристи. Това стана с приетите без дебати на второ четене промени в Закона за туризма

 

Хотели регистър на гостите

 

 

Данните, които трябва да бъдат записани в регистъра, ще се утвърждават от министъра на туризма и публикуват на интернет страницата на министерството. Регистърът се води чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп.

Хотелиер, който не поддържа регистър на настанените туристи, ще бъде глобяван с 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица ще се налага имуществена санкция от 7000 лв., реши парламентът. Ако регистърът не отговаря на разпоредбите, наказанието е между 100 и 1000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в от 500 до 5000 лв.

За туристи - граждани на държави, извън ЕС, ще се изисква информация за броя на настанените лица с идентифициращи ги данни, съгласно Закона за чужденците в България, дата на регистрация и дата на отпътуване. Те ще бъдат вписвано в единичната система за туристическа информация.

С промените кметовете на общини се задължават да водят и поддържат електронен регистър за категоризираните от тях обекти, както и за всички туристически обекти с временни удостоверения.


 

   Промоции

 

Nessebar.org

eu

Контакти:

+420 723 490 472

+420 721 233 247

E-mail: nessebar@centrum.cz

 

  Сайтът е проектиран и се поддържа от фирма Cavalis Partner s.r.o Чехия. Собственик: Стефан Николов.  При използване на информация позоваването е задължително

  © 2016 Всички права запазени